Baş tacımızsın!

 İş bu genel kullanım şartları, Blackline Software (Bundan sonra Blackline olarak anılacaktır) ile Blackline hizmetlerinden yararlanmak amacı ile bir hesap açtıran ve kullanıcı olarak hizmet alan (Bundan sonra Kullanıcı olarak anılacaktır) şahıslar arasında kabul edilmiştir. Taraflar arasında çıkabilecek bütün ihtilaflar bu belgedeki hükümler çerçevesinde sonuca ulaşacaktır. Kullanıcının iş bu genel şartları ihlal etmesi durumunda maddeler başlığı altında tanımlanmış olan Hizmet Garantisi (bkz. Madde 1) maddesinin yürürlüğünü ortadan kaldıracak ve hizmetin süreli veya süresiz olarak durdurulmasına ya da hizmete el konmasına neden olacaktır. Blackline bu hakları saklı tutar.

Maddeler

Madde 1

 Hizmet Garantisi: Blackline sunduğu hizmetlerin tamamının ücretini peşin olarak tahsis ettikten sonra sunulan hizmetin taahhüt edilen süre zarfında up(açık) tutulmasının garantisini verir.

Hükümler

1-) Muhasebe İşlemleri

 Blackline'ın sağlayacağı hizmetlerin aktif hale getirilebilmesi için hizmet ücretlerinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca, mevcut müşterilerimizin ödeme tarihlerinin hafta sonu veya tatil günlerine denk gelmesi durumunda hizmet ödemelerinin hafta sonu ya da tatil günlerinden önceki iş günlerinde ödenmesi olası bir aksaklığı önleyecektir.

 Blackline, Kullanıcılarına ait hesaplardaki ürün ve hizmetlerin sözleşme yenileme ve son kullanım tarihlerinin yaklaşması durumunda (30,15 ve 7 gün kala) gerekli bildirimleri Kullanıcı hesabında kayıtlı olan e-mail adresine göndermek sureti ile yapar. Kullanıcı hesaplarındaki e-mail adreslerinin güncel olmamasından dolayı kaynaklanan problemlerden Blackline sorumlu tutulamaz. Bu bildirimler içerisindeki fiyat bilgisi, bildirimin gönderildiği tarihteki fiyat olup, bildirimler ile sözleşme veya ürün yenileme esnasındaki fiyatlar birbiriyle uyuşmayabilir. Bu gibi durumlarda http://blacklinesoft.com web adresinde ilan edilmiş fiyatlar geçerli olacaktır. Son ödeme tarihine kadar ilgili dönemin ödememesinin yapılmaması halinde hizmet durdurulur ve son ödeme tarihi üzerinden 15 gün geçtikten sonra ürün veya hizmetler Kullanıcı tarafından yenilenmeyeceği kabul edilerek sözleşme fesih edilir ve böylece Blackline'ın kullanıcıya karşı tüm sorumlulukları ve Kullanıcının tüm hakları ilgili ürün veya hizmetler için sona erer. Bu ürün veya hizmetler artık başka kullanıcılar tarafından satın alınabilir.

 Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde ödeme dekontunun elektronik ortam ya da posta aracılığı ile Blackline'a ulaştırılması gerekir. İlgili dekontun doğrulanması için geçen sürede yaşanabilecek herhangi bir mağduriyetten Blackline sorumlu tutulamaz.

 Blackline, sağladığı ürün veya hizmetlerin fiyatında yaptığı değişiklikleri haber vermekle yükümlü değildir, güncel ürün ve hizmet fiyatları http://blacklinesoft.com web adresinde ilan edildiği gibidir.

2-) Ücret İadesi

 Kullanıcı, Blackline'ın sunduğu hizmetlerden memnun kalmadığı takdirde, ürünün satış tarihinden itibaren 30 gün içinde para iadesi talep edebilir. Bu durumda ürünün satın alındığı tarihteki fiyatından %15 oranında bir kesinti yapılarak Kullanıcının beyan ettiği banka hesabına yatırılır. Bu işlemler 2-5 gün kadar sürebilir.

3-) Yedekleme (Backup) İşlemleri

 Blackline, Kullanıcılarına tahsis ettiği web alanları (Hosting hizmeti) için sunucular üzerinde günlük/haftalık/aylık olarak çeşitli şekillerde yedekleme yapmaktadır. Ancak Blackline, Kullanıcılara ait verilerin yedeklenmesi konusunda sınırlı sorumludur. Kullanıcılar için değeri ve önemi yüksek olan verilerin yedekleme işlemleri Kullanıcı tarafından daha sık bir şekilde yapılmalıdır. Blackline, sunucular ya da sistemler üzerinde oluşabilecek veri kayıplarından sorumlu tutulamaz.

 VPS ya da Dedicated Server hizmeti alan Blackline Kullanıcıları için yedekleme işlemleri tamamen kullanıcı sorumluluğundadır. Talep durumunda yedekleme işlemleri tarafımızdan 6 ay içerisinde 2'den fazla olmamak şartıyla ücretsiz yapılır, bunların dışındaki yedekleme işlemleri ücrete tabidir. Blackline, tarafından yapılan yedekleme işlemi sonucunda veriler, ücreti ödenmek koşulu ile DVD medya ya da Harddisk sürücüye yazdırılarak kullanıcının bildirdiği adrese kargolanır.

 VPS ya da Dedicated Server hizmeti alan kullanıcıların bu hizmetler üzerinden Hosting (Barındırma) hizmeti sağlamaları durumunda ve Kullanıcı taraflı bir veri kaybı söz konusu olduğunda Blackline kesinlikle sorumluluk kabul etmeyecektir.

4-) Yasadışı Kullanım

 Blackline'ın sağladı hizmetler yasadışı herhangi bir aktivite ya da amaca hizmet edemez, destek veremez. 5651 sayılı yasa gereği, Blackline bir "Yer Sağlayıcı"dır ve yine bu yasa gereği tahsis ettiği web alanı içeriğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Ancak uluslararası veya yerel kanunlarca bir hükme bağlanmış ya da bunların dışında olduğu halde kutsal ve manevi değerlere saldırıda bulunan, kamu hassasiyeti teşkil eden ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlı tarafından belirlenmiş ve suç unsuru olarak görülmüş herhangi bir içerik ile rastlantısal bir şekilde karşılaşılması ya da şikayet durumunda maddeler başlığı altında tanımlanmış olan Hizmet Garantisi (bkz. Madde 1) maddesinin yürürlüğü ortadan kalkacak ve gerekli yasal işlemlerin uygulanması halinde bilgi ve belgeler yetkili mercilere teslim edilecektir.

5-) Spam

 Blackline ürünleri, hizmetleri veya servisleri aracılığı ile internet kullanıcılarının e-mail adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli toplu mesaj gönderimi spam olarak adlandırılır ve kesinlikle yasaklanmıştır.

6-) Telif Hakları

 Blackline'ın sağladı hizmetler üzerinde herhangi bir şahsın ya da kurumun gizlilik ilkelerini ihlal etmek, Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve Uluslar arası Fikir/Sanat Eseri, Marka/Patent vb. haklarına muhalefet eden her tür formattaki bilgi ve içerik eser sahiplerinin izni olmaksızın kamuya dağıtılması veya Blackline tarafından tahsis edilen web alanı üzerinde bulundurulmasına müsaade edilemez. Bu tür bir bulguya rastlanması ya da şikayet durumunda maddeler başlığı altında tanımlanmış olan Hizmet Garantisi (bkz. Madde 1) maddesinin yürürlüğü ortadan kalkacak ve gerekli yasal işlemlerin uygulanması halinde bilgi ve belgeler yetkili mercilere teslim edilecektir.

7-) Bilişim Suçları

a-) Erişim

 Blackline'ın sağladı hizmetleri kullanarak diğer Blackline kullanıcılarının ya da internet kullanıcılarının hesaplarında yetki almaya çalışmak, yetki talep etmek veya yetki alarak girmek, bu yolla başkalarının bilgilerinin kaybolmasına neden olmak bilişim suçları kapsamında değerlendirilecektir.

b-) Dijital Saldırı ve Virüsler

 Blackline'ın sağladı hizmetler kullanılarak, şahısların ya da kurumların çalışmalarını etkileyecek (DDOS, trojan ve virüs dağıtımı vb.) sistemlerin kasıtlı olarak kullanılması ve ayrıca kullanıcının bilgisi dahilinde olmayan bu tür bir olayla karşılaşılması durumunda Blackline'a içinde bulunulan durum ile alakalı ayrıntılı rapor vermesi gerekmektedir.

c-) Yetişkin İçerik

 Blackline'ın sağladığı hizmetler aracılığı ile hiçbir şekilde yetişkin içerik (pronografi vs.) dağıtımı ya da yayınlanması söz konusu olamaz. Bu tür bir bulguya rastlanması ya da şikayet durumunda hizmet bilgi verilmeksizin sonlandırılır.

 Burada yer alan ya da burada yer almayıp yerel veya uluslar arası anlaşmalar ile "Bilişim Suçu" olarak tanımlanmış tüm olaylar için gerekli tüm yasal işlemler uygulanacaktır.

8-) Satış Sonrası

 Blackline, Kullanıcılarına 7 gün 24 saat teknik destek sağlar. Destek talepleri telefon, e-mail ve Blackline'ın web sitesindeki (http://blacklinesoft.com) Kullanıcı paneli aracılığı ile yapılabilir.

 Blackline, hizmet sağlamak amacı ile hizmet aldığı firma ya da çözüm ortaklarının yaşadığı teknik sorunlar nedeniyle sorumlu tutulamaz. Ancak Blackline, bu gibi sorunları minimum düzeyde tutabilmek için nitelikli ve alanında uzman firma ya da çözüm ortakları ile iş birliği içerisindedir.

 Blackline'dan yeniden satım amaçlı hizmet alıp, (webmaster, yazılım firması vb. bundan sonra webmaster olarak anılacaktır.) 3. kişilere hizmet sunan veya pazarlayan Kullanıcıların müşterileri, Blackline'ın dolaylı müşterileri olarak adlandırılırlar. Webmaster'lar Blackline hizmetlerini 3. kişilere kendi nam ve adlarına sunmaktadırlar.

 Blackline, Webmaster portföyündeki bu dolaylı müşterilere destek sağlamakla yükümlü değildir. Ancak webmaster'a herhangi bir nedenden ötürü ulaşılamaması ve Blackline'a dolaylı müşteriler tarafından aksedilen şikayetler doğrultusunda, webmaster'a hesabında kayıtlı iletişim bilgileri kullanılarak bir ihtar çekilir. Yanıtsız kalan bu ihtarı takip eden 3 işgünü sonunda 2. bir ihtar daha gönderilir. Benzer şekilde bu ihtar için de 3. işgünü sonuna kadar bir cevap verilmezse webmaster'ın hesabına Blackline tarafından el konulur ve dolaylı müşteriler doğrudan müşteri statüsüne geçirilir ya da başka bir hizmet sağlayıcıya geçmeleri için yardımcı olunur. Doğrudan müşteri statüsüne geçen 3. kişiler, webmaster aracılığıyla aldıkları hizmetin devamı için Blackline'a ilgili hizmetin ücretini ödemek zorundadırlar.

9-) Kullanıcı Mahremiyeti

 Blackline Kullanıcı olmak amacıyla web sitesi (http://blacklinesoft.com) üzerinden bir hesap açan tüm Kullanıcılar, bu hesabın oluşturulabilmesi için istenen bilgilerin doğru olduğunu kabul ederler. Herhangi kasti bir yanlış bilgi beyanında Blackline hizmetlerin durdurulması hakkını saklı tutar. Bu bilgilerden herhangi biri ya da birilerini kasıt olmadan hatalı beyan eden Kullanıcılar, web sitesi (http://blacklinesoft.com) üzerinde oluşturulmuş olan Kullanıcı panelini kullanarak ilgili düzeltmeleri yapmakla yükümlüdürler.

 Kullanıcı hesaplarının güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulmuş olan Kullanıcı adı, parola vb. bilgilerin güvenliğinden tamamen Kullanıcı sorumludur. Bu bilgilerin 3. şahısların eline geçmesinden Blackline sorumlu tutulamaz. Kullanıcı bu bilgilerini unuttuğu takdirde, web sitesi (http://blacklinesoft.com) aracılığı ile bu bilgilerin sistemde kayıtlı olan e-mail adreslerine gönderilmesini talep edebilir.

 İş bu sözleşme ile Blackline, hizmet sağladığı tüm Kullanıcıları (Kurum, kuruluş, marka vb.) diğer projelerinde referans olarak gösterebilir ya da web sitesi (http://blacklinesoft.com) üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen Kullanıcılar bu konuda Blackline'ı bilgilendirdikleri takdirde, tekabül eden 72 saat içerisinde referans listesinden çıkarılacaklardır. Ayrıca Blackline, sistemde kayıtlı olan Kullanıcı kimlik ya da iletişim bilgilerinin gizliliğinden sorumludur. Bu bilgiler herhangi bir adli vaka dışında 3. kişilere verilmez.

 İş bu genel kullanım şartları her Blackline Kullanıcısı tarafından okunmuş ve kabul edilmiş sayılır.Blackline yukarıda yer alan bilgilerin ihlali durumunda sunduğu hizmetleri durdurma/kapatma ve bu bilgilerin değiştirilmesi hakkını saklı tutar. Bilgilerde değişiklik yapılması durumunda değişikliğe ait bilgilendirme Blackline'ın web sitesi (http://blacklinesoft.com) üzerinde (Haberler Bölümünde) yer alacaktır.